ดูข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำย้อนหลัง          

* ชื่อ FILE ใส่ วัน เดือน ปี ตามด้วยชื่อย่อโครงการ ตามด้วย edit (กรณีแก้ไข file) และตามด้วยสัญลักษณ์ เหตุการณ์
* ชื่อ FILE คัดเป็นตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษ เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาไทย จะเปิดไม่ได้
* ผู้ที่ upload file กรุณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ file บางทีถ้าเน็ตสัญญาณอ่อนอาจทำให้การอัพโหลดไม่สมบูรณ์
 ความหมายของอักษรย่อโครงการในสำนัก
 pet=ส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี            pran=ส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี                          petch=ชป.เพชรบุรี
 prachuab=ชป.ประจวบฯ                       chumporn=ชป.ชุมพร                                          ranong=ชป.ระนอง 

 ความหมายของสัญลักษณ์เหตุการณ์
  P = สถานการณ์ปกติ ( เวลาทำการ 08.30-16.30 น. )                     1 = สถานการณ์ วิกฤตระดับ 1 ( เวลาทำการ 07.30-18.30 น. )       
  2 = สถานการณ์ วิกฤตระดับ 2 ( เวลาทำการ 07.00-20.30 น. )         3 = สถานการณ์ วิกฤตระดับ 3 ( เวลาทำการ 24 ชั่วโมง )